BUP Sydost blir Hbtq-diplomerad

Ett respektfullt bemötande och likvärdig vård – oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Det är målet med Hbtq-diplomering. Nu är hela BUP Sektion Sydost diplomerad.

Hbtq-utbildningen startades 2015 inom Landstinget och flera mottagningar inom BUP har blivit diplomerade sedan dess. Hbtq-diplomeringen innebär både en individuell diplomering av varje deltagare, men också en diplomering av verksamheten som helhet.

– Hbtq-diplomeringen innebär att vi har fått möjlighet att reflektera kring de här frågorna och förstå vikten av medvetenhet. Vi tror ofta att vi är mer medvetna än vad vi är i praktiken. Utbildningen har gett oss möjlighet att förhålla oss normkritiskt till oss själva och våra föreställningar om hur saker hänger ihop, säger Ylva Åkerman Wallmark, sektionschef för BUP Sektion Sydost.

– Genom Hbtq-diplomeringen kan patienter se att vi har reflekterat över de här frågorna och att vi är medvetna om dess betydelse för att vi ska kunna ge bra vård. Det ökar patienters trygghet när de söker hjälp hos oss.

Ansvariga för Hbtq-utbildningen är Enheten för sexualitet och hälsa vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen och SLL Personal och utbildning vid landstingsstyrelsens förvaltning. Utbildningen är framtagen i samverkan med RFSL och Diskrimineringsombudsmannen.

Fakta

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. 

BUP Sektion Sydost

I BUP Sektion Sydost är BUP Ektorp, BUP Farsta, BUP Globen med team för döva och hörselskadade och BUP Mellanvård Hbtq-diplomerade. 

Nyheter