Allt fler ensamkommande barn söker hjälp på BUP

Antalet ensamkommande barn som söker hjälp hos BUP Stockholm har ökat under de senaste åren. 2015 tog BUP emot 321 ensamkommande barn, vilket var mer än dubbelt så många jämfört med 2014. Under 2016 har BUP hittills tagit emot 246 ensamkommande barn.

Barnen lider ofta av posttraumatiskt stressyndrom, panikångest och själmordstankar. På BUP Asylpsykiatrisk enhet kan de få stöd och behandling. I en artikel i Svenska Dagbladet beskriver Mikael Billing, psykolog och chef på enheten, hur BUP möter den aktuella flyktingsituationen.

Läs artikeln på SvD:s webbplats

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Den senaste tiden har många hört av sig till oss på BUP eftersom det finns en stark oro runt många av de barn och unga som kommer nya till Sverige. Oron handlar om barnens psykiska mående.

Läs mer om BUP:s stöd till asylsökande och nyanlända barn
Nyheter