Mottagning för unga

Den övre åldersgränsen för BUP:s verksamhet är 18 år. På ett par ställen i länet finns mottagningar för unga, MOFU, som tar emot ungdomar från 16 upp till 20/25 år.

Mottagningarna är ett samarbete mellan BUP och vuxenpsykiatrin. Den som är under 18 får kontakt med MOFU via BUP, den som är äldre kommer i kontakt med mottagningen via vuxenpsykiatrin. 

På MOFU kan den som är ung få träffa någon att prata med. Det vanliga är att en behandling innehåller ca tio besök. Om man behöver längre behandling än så kan MOFU erbjuda vägledning i vilka möjligheter som finns.

Mer information:
Läs mer om Mottagning för unga i artikeln "Många unga idag lever ganska övergivna"

Mottagningar för unga

Mottagning för unga, MOFU, finns i Södertälje och Norrtälje. 

Mottagning för unga Södertälje

Mottagning för unga vuxna Norrtälje (länk till TioHundra)


Om MOFU inte finns där du bor kan du vända dig till en vuxenpsykistrisk mottagning istället. 

Hitta en vuxenpsykiatrisk mottagning på 1177 Vårdguiden