BUP Heldygnsvård

Till BUP:s heldygnsvård kommer barn och ungdomar med allvarlig psykisk problematik som djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser. Man kan komma akut eller blivit hänvisade från någon av våra lokala mottagningar.

På enheterna för heldygnsvård kan barnen, ungdomarna och deras familjer få behandling när de under en period behöver omfattande och intensiva insatser.

BUP Akutenhet

Har ansvar för den akuta barn- och ungdomspsykiatriska vården på kvällar och nätter mellan kl 16.00 och 08.00 samt på helger.

BUP Akutenhet

BUP Heldygnsvårdsenhet 1

Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

BUP Heldygnsvårdsenhet 1

BUP Heldygnsvårdsenhet 2

Barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård

BUP Heldygnsvårdsenhet 2

BUP Dagvårdsenhet

Dagverksamhet där unga får hjälp med att komma tillbaka till vardagen igen efter att ha varit inlagda i heldygnsvården.

BUP Dagvårdsenhet

BUP Enhet för unga med psykos och bipolär sjukdom

Enheten arbetar med behandling av barn och ungdomar som har psykotiska eller bipolära symtom.

BUP Enhet för psykos och bipolär sjukdom
BUP-kliniken på Sachsgatan 10

Om BISAM

Inom BUP finns två brukarinflytandesamordnare, BISAM, som har till uppgift att fungera som en länk mellan vårdverksamheten och patienterna.

Kontakt:
Janine Semius
Telefon: 0736-88 04 97
E-post: janine.semius@sll.se 

Jennie Moberg
Telefon: 0739-66 08 16
E-post: jennie.moberg@sll.se

Har du erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård?

Just nu pågår en utredning där man ska bedöma om det finns tvångsåtgärder som bör avskaffas, ersättas av andra tvångsåtgärder eller ändras. Utredningen görs av den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa som arbetar på uppdrag av regeringen. Du som vill dela med dig av dina erfarenheter av tvångsvård har nu möjlighet att höra av dig dit. Din berättelse kommer att vara anonym.

Läs mer om utredningen på den nationella samordnarens webbplats