BUP Team för könsidentitetsutredningar

Inom BUP Konsultenhet Karolinska Solna finns BUP Team för könsidentitetsutredningar, KID. Teamet arbetar med bedömning, utredning och behandling av barn och ungdomar under 18 år som upplever att det psykologiska och det biologiska könet inte stämmer överens.

De flesta som söker är tonåringar, men vi tar även emot barn under 12 år för rådgivning och stöd.

Teamet tar också emot barn som föds med oklart kön.

För att komma till oss behövs en remiss. Remissen kan komma ifrån BUP, skolhälsovård, primärvård, ungdomsmottagningar eller specialistvård.

BUP Konsultenhet Karolinska Solna

Broschyr om könsidentitetsutredning

Läs hur en könsidentitetsutredning på BUP Team för könsidentitetsutredningar kan gå till. 

Broschyr om könsidentitetsutredning