Om BUP Traumaenhet

BUP Traumaenhet är ett kunskapscentrum med fokus på barn och unga med svåra symtom efter trauma. Vi arbetar både med individuell behandling och gruppbehandling.

BUP Traumaenhet arbetar också med behandling för barn och unga som agerar sexuellt mot andra.

Vi ger konsultation i frågor om barn och trauma, främst till övriga enheter inom BUP men också till socialtjänst och andra samarbetspartners som skola, hälsovård, rättsväsende, frivilligorganisationer och allmänheten. Det kan handla om frågor som rör våld i familjen, sexuella övergrepp mot barn och unga, barn eller unga som agerar sexuellt mot andra samt kunskaper om hur barn påverkas av traumatiska händelser.

BUP Traumaenhet arbetar även med metodutveckling för de olika patientgrupper vi möter. Dessutom prioriterar vi ett antal patientgrupper och områden där det finns behov att utveckla och pröva behandling. Aktuella exempel är barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp via kontakter på internet och krisbehandling i grupp för unga tonårsflickor som utsatts för våldtäkt.