BUP Konsultenhet Södersjukhuset

BUP:s konsultenheter har till uppgift att ge barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik, och där psykiatrisk och somatisk problematik påverkar varandra.

BUP Konsultenhet Södersjukhuset (tidigare BUP Konsultenhet Sachsska) ger konsultation till vårdpersonalen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. I enhetens uppdrag ingår också att arbeta med bedömning och behandling av barn och ungdomar med allvarlig funktionsnedsättning och barn- och ungdomspsykiatrisk problematik.

Till enheten hör BUP Konsultteam ungdomsenheten SöS som arbetar inom ungdomsenheten på Södersjukhuset.

Kontakt 

Telefon: 08-616 40 80

Fax: 08-616 40 41

Adress:  
Jägargatan 20
118 83 STOCKHOLM

 

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP Konsultenhet Södersjukhuset

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Marlene Waltman. BUP Konsultenhet Södersjukhuset ingår i BUP Konsultenhet i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord. 

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.