BUP Konsultenhet Karolinska Solna

BUP:s Konsultenheter har till uppgift att ge barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik, och där psykiatrisk och somatisk problematik påverkar varandra.

BUP Konsultenhet Karolinska Solna (tidigare BUP Konsultenhet ALB Solna) ger konsultation till vårdpersonalen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Solna. I enhetens uppdrag ingår också att arbeta med bedömning och behandling av barn och ungdomar med allvarlig funktionsnedsättning och barn- och ungdomspsykiatrisk problematik.

Vid enheten finns BUP Team för könsidentitetsutredningar som arbetar med bedömning och utredning av barn och ungdomar under 18 år vars tilldelade och upplevda könstillhörighet inte stämmer överens. Teamet tar också emot barn som föds med oklart kön.

Kontakt 

Telefon: 08-517 772 04 

Fax: 08-517 772 27  

Besöksadress:  
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna
Q6, plan 5

Postadress:  
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska sjukhuset, Q6, plan 5
171 76 Stockholm 

 

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP Konsultenhet Karolinska Solna

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Louise Frisén. Enheten ingår i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord. 

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.