BUP Konsultenhet Karolinska Huddinge

BUP:s konsultenheter har till uppgift att ge barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar som vårdas på barnmedicinsk klinik, och där psykiatrisk och somatisk problematik påverkar varandra.

BUP Konsultenhet Karolinska Huddinge (tidigare BUP Konsultenhet ALB Huddinge) ger konsultation till vårdpersonalen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Huddinge. I enhetens uppdrag ingår också att arbeta med bedömning och behandling av barn och ungdomar med allvarlig funktionsnedsättning och barn- och ungdomspsykiatrisk problematik.

Kontakt 

Telefon: 08-585 857 99 

Fax: 08-774 58 93  

Besöksadress:
Hälsovägen 7, plan 3
Novum 

Postadress:
Hälsovägen 7
141 57 Huddinge

 

Du kan också kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om BUP Konsultenhet Karolinska Huddinge

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Marlene Waltman. BUP Konsultenhet Karolinska Huddinge ingår i BUP Konsultenhet i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord.

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.