Att komma till oss

För att komma till BUP:s Asylpsykiatriska enhet behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning. Mottagningen skickar en kortfattad skriftlig remiss till oss och vi bedömer sedan om en behandlingsinsats från oss skulle vara bra för barnet och familjen.

Personal från det Asylpsykiatriska teamet kommer sedan till den lokala mottagningen för att träffa familjen tillsammans med ansvariga behandlare. Familjen får då mer utförlig information om hur vår behandlingsinsats kan se ut och föräldrarna har möjlighet att beskriva vad de behöver hjälp med.

Familjen, den lokala mottagningen och Asylpsykiatriska teamet bestämmer sedan tillsammans hur det enskilda behandlingsuppdraget utformas.