BUP Asylpsykiatrisk enhet

BUP Asylpsykiatrisk enhet vänder sig till asylsökande familjer med allvarlig barnpsykiatrisk problematik. Det kan handla om uppgivenhetssymtom, djupt deprimerade barn eller ensamkommande barn med allvarliga psykiatriska problem.

Asylpsykiatriska enheten erbjuder även behandling för barn med allvarlig psykiatrisk problematik som exempelvis djup depression, barn som skadar sig själva och barn som vill ta sitt liv.

För att komma till BUP Asylpsykiatrisk enhet behövs en remiss från en lokal BUP-mottagning.

Läs mer
 Mer om BUP Asylpsykiatrisk enhet 

 

Kontakt och öppettider

Telefon: 08-514 530 80 

Öppettider: måndag–fredag kl 8.00–16.45

Får du förhinder – anmäl det på telefon så att någon annan kan få din tid istället.

Besöksadress:
Jägargatan 20,
Stockholm

Postadress:
Box 172 34
104 62 Stockholm

Om BUP Asylpykiatrisk enhet

Vi tar emot barn och unga i åldrarna 0–17 år och deras familjer. Besöken är avgiftsfria.

Enhetschef är Mikael Billing. Enheten ingår i BUP:s sektionsområde Specialenheter. Chef för sektionsområdet är Johanna Crafoord.

E-post: asylpsyk.bup@sll.se

Obs! Av sekretesskäl kan du inte kontakta oss via e-post i patientärenden, ring oss då istället.

Att komma till oss

För att komma till oss behövs en remiss, läs mer om det samt vad som händer sen.
Att komma till oss

När ska barn och unga som flytt till Sverige söka stöd från BUP?

Den senaste tiden har många hört av sig till oss på BUP eftersom det finns en stark oro runt många av de barn och unga som kommer nya till Sverige. Oron handlar om barnens psykiska mående.

Läs mer om BUP:s stöd till asylsökande och nyanlända barn