Specialenheter

Specialenheterna har specifik kompetens om särskilda patientgrupper eller behandlingsmetoder. Det kan handla om barn och ungdomar som upplevt våld i familjen, sexuella övergrepp, självskadebeteende, migrationsproblematik och uppgivenhetssyndrom. Som patient kommer man oftast till en specialenhet via remiss från sin lokala öppenvårdsmottagning. 

BUP Asylpsykiatrisk enhet

Enheten riktar sig till asylsökande familjer med allvarlig barnpsykiatrisk problematik.

BUP Asylpsykiatrisk enhet

BUP DBT-team

Specialenhet för dialektisk beteendeterapi (DBT) för tonåringar och närstående.

BUP DBT-team

BUP Traumaenhet

Erbjuder behandling för barn och unga med allvarliga traumatiska symtom.

BUP Traumaenhet

BUP Konsultenhet Karolinska Huddinge

Ansvarar för den barnpsykiatriska vården för barn och unga på Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Huddinge.

BUP Konsultenhet Karolinska Huddinge

BUP Konsultenhet Södersjukhuset

Ansvarar för den barn- och ungdomspsykiatriska vården för barn som vårdas på Södersjukhuset.

BUP Konsultenhet Södersjukhuset

BUP Konsultenhet Karolinska Solna

Ansvarar för den barn- och ungdomspsykiatriska vården för barn som vårdas på Karolinska Solna.

BUP Konsultenhet Karolinska Solna

BUP Team för könsidentitetsutredningar

Vid BUP Konsultenhet Karolinska Solna finns ett team för könsidentitetsutredningar.

BUP Team för könsidentitetsutredningar

BUP OCD och relaterade tillstånd

Specialenhet för barn och ungdomar med tvångssyndrom/OCD och relaterade tillstånd.

BUP OCD och relaterade tillstånd

BUP Klinisk forskningsenhet

Är BUP Stockholms plattform för klinisk forskning och utveckling av evidensbaserade metoder.

BUP Klinisk Forskningsenhet

BUP KIND

Utvecklar behandlingsmetoder för barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. En del av Barn- och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum.

BUP KIND

Specialresurser

BUP har ett team för finsktalande familjer. De finns i samma lokaler som BUP Solna och tar emot finsktalande familjer från hela länet.

Vid BUP Globen finns ett team för döva och hörselskadade. De tar emot familjer från hela länet där barnet har en barnpsykiatrisk problematik och någon medlem i familjen är döv eller hörselskadad.

Vid BUP Heldygnsvård på Sachsgatan finns vår enhet för unga med psykotiska och bipolära tillstånd.

Enheter i andras regi

Det finns enheter i andras regi som erbjuder barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård som är upphandlad av landstinget, och därmed avgiftsfri:

Ericastiftelsen tar emot barn och unga för psykoterapeutisk behandling.
Ericastiftelsen

Terapikolonierna erbjuder intensiv miljöterapeutisk behandling under kort tid för barn och unga som har en pågående behandlingskontakt med BUP.
Terapikolonier