BUP Mellanvård | BUP.se

BUP Mellanvård

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och förstärker de lokala mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Kontakt med Mellanvården sker via en lokal öppenvårdsmottagning.

Med sina mobila team har mellanvården möjligheter att specialanpassa behandlingsinsatser då man kan arbeta både i hemmiljö eller annan närmiljö, eller på mottagningen. Man kan också ha en tätare kontakt än på den lokala mottagningen med fler eller längre besök och telefonkontakter. Insatserna är tidsbegränsade, utgår från tydliga mål och följs upp regelbundet. 

Det finns fyra mellanvårdsmottagningar i länet: Nordost, Nordväst, Sydost och Sydväst som samarbetar med öppenvårdsmottagningarna i respektive geografiskt verksamhetsområde. 

BUP Mellanvårdsmottagning Nordost

Samarbetar med öppenvårdsmottagningarna i Täby, Sollentuna, Danderyd och Norrtälje.

BUP Mellanvård Nordost

BUP Mellanvårdsmottagning Nordväst

Samarbetar med öppenvårdsmottagningarna i Brommaplan, Kungsholmen, Järva, Solna och Jakobsberg.

BUP Mellanvård Nordväst

BUP Mellanvårdsmottagning Sydost

Samarbetar med öppenvårdsmottagningarna Ektorp, Farsta, Globen och Prima Handen.

BUP Mellanvård Sydost

BUP Mellanvårdsmottagning Sydväst

Samarbetar med öppenvårdsmottagningarna i Huddinge, Skärholmen, Södertälje och Prima Barn i Botkyrka.

BUP Mellanvård Sydväst
Råd och fakta

Reportage från mellanvården

När man inte vill gå i skolan och tycker det känns läskigt att gå ut kanske man inte vill komma till en mottagning. Kanske känns det bättre att träffas hemma. Kanske behöver kontakten med BUP under en period vara nästan varje dag. I sådana lägen kan mellanvården rycka in.

Läs mer om BUP:s mellanvård