Barninternetprojektet (BIP)

Projektet drivs av Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landstings i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för Psykiatriforskning. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten av evidensbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd.  

Läs mer om Barninternetprojektet, BIP

 

Klicka här för att se vilka studier som pågår

BIP Våga

BIP Våga arbetar med att utveckla och utvärdera en internetförmedlad KBT för barn med ångeststörningar

Läs mer om BIP Våga

BIP OCD

BIP OCD utvecklar och utvärderar internetförmedlad KBT för barn och ungdomar med tvångssyndrom, OCD.

Läs mer om BIP OCD

BIP Ont i magen

BiP Ont i magen utvecklar internetförmedlad behandling för barn (8–12 år) och ungdomar (13–17 år) med funktionella magtarmproblem.

Läs mer om BIP Ont i magen

BIP SoFT

BIP SoFT utvecklar och utvärderar gruppförstärkt internetförmedlad KBT för ungdomar med social ångest.

Läs mer om BIP SoFT

BIP ERITA

BiP ERITA utvecklar internetförmedlad behandling för ungdomar (13–17 år) med självskadebeteende.

Läs mer om BIP ERITA

BiP TIC

BiP TIC arbetar med att utveckla och utvärdera internetförmedlad KBT för barn och ungdomar i åldern 7–17 år med Tourettes syndrom eller ihållande (kro...

Läs mer om BiP TIC

BIP Oro

BiP Oro utvecklar KBT-behandling för ungdomar med överdriven oro.

Läs mer om BIP Oro

Delta i studier

Lider ditt barn av självskadebeteende? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet ungdomar 13–17 år.

Läs mer om studien för ungdomar 13–17 år med självskadebeteende

 

Har ditt barn ofta ont i magen? Då kan ni delta i BiP:s studie om KBT-behandling över internet för barn 8–12 år.

Läs mer om studien för barn 8–12 år med ont i magen

Internetförmedlad behandling

Internetförmedlad behandling kan liknas vid en självhjälpsbok på internet. Skillnaden är att man har regelbunden kontakt med en behandlare som kan svara på frågor och ge feedback.

Läs mer om internetförmedlad behandling

Resultat från BIP

BIP har utvärderat internetförmedlad KBT (IKBT) för barn med specifik fobi, ungdomar med IBS och ungdomar med tvångssyndrom. IKBT för barn med ångest har också testats i en så kallad randomiserad kontrollerad studie (RCT).

Läs mer om BIP:s resultat från tidigare studier